Úvodní informace                                                          

Pokud uvažujete o nákupu lesního sadebního materiálu u nás, nabízíme Vám na našich webových stránkách seznam nabízených druhů sazenic s ceníkem. Pro další informace o nabízených počtech lesního sadebního materiálu, jejich dostupnosti a ceně můžete kontaktovat vedoucí střediska na telefonním čísle 778 881 670 nebo e-mailem na info@lesniskolkajohanka.cz

Prodej trvalek

V roce 2021 zahájen prodej trvalek. Objednávky můžete provádět na www.zahradajohanka.cz nebo u nás na provozovně.

Seznam nabízených druhů sazenic

Pro výsadbu máme v naší Lesní školce Johanka pro Vás připraveny tyto druhy prostokořenných sazenic lesních dřevin: smrk, buk, dub a javor.

Sortiment sadebního materiálu pro podzim 2021

Ceník sazenic k dispozici na vyžádání.

Informace o cenách

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH, která činí u sazenic 15%. Nerozlišujeme odběratele na velko a maloobchodní a cena se řídí pouze odebíraným množstvím. Ceny jsou rozděleny do 2 cenových úrovní dle odebíraného množství.

Sortiment sadebního materiálu pro podzim 2021

Cenové úrovně pro sadební materiál:

  1. 1 ks – 1 000 ks
  2. 1 001 ks a více

Ceník sazenic k dispozici na vyžádání

Možnosti objednání sadby

Objednávku sadebního materiálu můžete vyřídit:

 

-          osobně na adrese: Dřevařská obchodní, akciová společnost,

           Lesní školka Johanka, Pravíkov 40, 394 70 Kamenice nad Lipou,   

-         telefonicky na telefonním čísle: 778 881 670

-          E - mailem na mailovou adresu: info@lesniskolkajohanka.cz

Příjem a potvrzování objednávek

Nejvhodnější způsob objednání sadebního materiálu je použitím objednávkového formuláře, který si můžete stáhnout zde. Vyplněný a podepsaný objednávkový formulář nebo objednávku zašlete mailem nebo poštou na výše uvedené adresy. Objednávka bude poté z naší strany potvrzena podpisem oprávněné osoby a razítkem dodavatele. Potvrzení zasíláme e-mailem na e-mailovou adresu objednatele. Pokud zákazník požaduje potvrzení objednávky v písemné formě, je třeba o to výslovně požádat a bude zaslána poštou.

Náležitosti objednávky

Je nutné, aby objednávka obsahovala tyto náležitosti:

  • obchodní jméno a sídlo objednatele, IČO, DIČ
  • druh dřeviny, PLO, LVS, výšku a množství sadebního materiálu
  • požadavky na dopravu – pokud požadujete zajištění dopravy od dodavatele případně adresu, na kterou chcete sazenice doručit
  • požadovaný termín odebrání/dodávky (nejlépe uvést konkrétní týden)
  • způsob platby, fakturační adresu, IČO, DIČ a adresu pro zaslání faktury, pokud není shodná s objednatelem
  • jméno osoby, která sadbu objednává, spolu s kontaktními údaji (telefon, e-mail),
  • datum, jméno zástupce oprávněného k podpisu objednávky a jeho podpis 
  • souhlas s obchodními a dodacími podmínkami dodavatele  

Domluva termínu odběru

Na základě výše uvedených kontaktních údajů zkontaktuje objednatel dodavatele a domluví s ním termín a další podrobnosti ohledně odběru sadebního materiálu. 

Vyzvednutí objednané sadby

Vyzvednutí a prodej objednaného sadebního materiálu probíhá přímo ve Školkařském středisku Johanka, Pravíkov 40, 394 70 Kamenice nad Lipou obvykle ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hod., v sezóně také v sobotu od 7:00 do 12:00 hod. po předchozí telefonické domluvě. Převzetí sadebního materiálu objednatelem je stvrzeno podpisem Průvodního listu pro sadební materiál.

Způsob placení 

Nový odběratel, který od nás kupuje sadbu poprvé, hradí sadební materiál v hotovosti nebo může požádat o vystavení zálohové faktury a uhradit sadební materiál předem. Nákup do 5 tis. Kč se hradí hotově. Pravidelní a stálí zákazníci platí bankovním převodem po odběru zboží. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury, pokud není písemně sjednáno jinak.

Platební karty nepřijímáme. 

Doprava

Dopravu sadebního materiálu jsme schopni po dohodě zajistit našimi dopravními prostředky. Zásilkový prodej sadebního materiálu neprovádíme.

Reklamace

Veškeré reklamace musí být podány písemně - nejlépe vyplněním reklamačního formuláře (Reklamační formulář ke stažení zde ) a adresovány na výše uvedenou adresu dodavatele.

Reklamace zjevných vad přijímá dodavatel do 14 dnů od převzetí sazenic a zavazuje se, že se k nim vyjádří do 10 dnů. Jedná se zejména o nedodržení standardů či mechanické poškození sadby, případně nižší počty sadby než byly deklarovány.

Reklamace skrytých vad přijímá dodavatel do 2 měsíců od odebrání sadby a zavazuje se, že se k nim vyjádří do 30 dnů. Jedná se o vady, které se objeví až při výsadbě, kdy vysazovaný materiál nenaraší nebo ve velmi nízkém počtu. U sadby odebrané na podzim přijímá dodavatel reklamace do 30. dubna následujícího roku.

Na pozdější a nepřesné reklamace nebude brán zřetel.

Odběratel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace. Sadební materiál, který je reklamován, musí být k dispozici u odběratele do doby, než se dodavatel k reklamaci vyjádří.

Dodavatel neručí za jakoukoli reklamaci vztahující se k nedodání, pokud toto nastalo z důvodů klimatických, přírodních nebo bylo způsobeno nehodou anebo z jakýchkoli dalších důvodů, které nejsou v jeho moci.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji na webových stránkách www.lesniskolkajohanka.cz se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Provozovatel těchto stránek Dřevařská obchodní, akciová společnost, se sídlem U Arborky 696, Satalice, 190 15 Praha 9, IČ: 64651568 je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány výhradně pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.


Kontakt

Dřevařská obchodní a.s.
U Arborky 696
Satalice
190 15 Praha 9

Lesní školka Johanka
Pravíkov 40
394 70 Kamenice nad Lipou
778 881 670
64651568
DIČ CZ64651568